Norrdellsvägarnas SFF – Årsstämma 2018

 

NORRDELLSVÄGARNAS SFF
ÅRSSTÄMMA
TISDAG 3 APRIL KL. 18.30
NORRBO FOLKETS HUS
OBS! GLÖM INTE FULLMAKTER

www.norrdellsvagarna.se
Ärenden enligt stadgarna
Handlingar tillgängliga hos:
Reinor Andersson 070–6465717
Bo Westrin 070–5774862

Fullmakt finns att skriva ut här: Fullmakt årsstämma 2018