Kallelse till årsstämma 2018 för Norrdellsvägarnas SFF

Härmed kallas du till årsstämma 2018 för Norrdellsvägarnas SFF tisdagen den 3 april kl 18:30 på Norrbo Folkets Hus. Handlingar berörande stämman har tidigare skickats via e-post och finns även på vår hemsida www.norrdellsvagarna.se under menyvalet ”Arkiv”. Vi har inte lagt ut förslag till debiteringslängd på hemsidan, då den består av många A4 sidor. Men den finns tillgänglig Läs mer…