Kallelse till årsstämma 2018 för Norrdellsvägarnas SFF

Härmed kallas du till årsstämma 2018 för Norrdellsvägarnas SFF tisdagen den 3 april kl 18:30 på Norrbo Folkets Hus.

Handlingar berörande stämman har tidigare skickats via e-post och finns även på vår hemsida www.norrdellsvagarna.se under menyvalet ”Arkiv”.

Vi har inte lagt ut förslag till debiteringslängd på hemsidan, då den består av många A4 sidor. Men den finns tillgänglig hos Bo Westrin 070-577 48 62 och Reinor Andersson 070-646 57 17, samt på stämman.

 Kom ihåg att ha fullmakt för de delägare som inte kan delta i stämman. Fullmakt finns att skriva ut under ”Arkiv” bifogad till kallelsen.

Välkomna till stämman hälsar styrelsen.

Vi bjuder på fika.

Hälsningar
Reinor Andersson