Kallelse till extra årsstämma 2023

Kallelse till extra årsstämma 2023 sker på grund av naturkatastrofen Hans. Styrelsen kommer att informera om efterföljande åtgärder och beslut om extra utdebitering. Plats och tid: Norrbo Folkets Hus den 23 oktober kl. 18:00 Kallelse, dagordning, redovisning av åtgärder och debiteringslängd finns att tillgå om du loggar in under ”Arkiv” i menyn. Tänk på att Läs mer…

Avstängda vägar

Det har snart gått två veckor sen Hans hälsade på oss i några dagar med stor förödelse. Vi har fortfarande mycket att åtgärda, som exv. förstärkning av vägkanter, återfyllning och rensning kring trummor, grusning av vägbanorna med slitlager som spolats bort, m.m.. De entreprenörer som lägger fiber i vårt område måste återlägga de sträckor som Läs mer…

Åtgärdade vägar

Äntligen är nu även Fjälgatan lagad för andra gången denna vecka. Detta innebär att det är öppet att trafikera alla huvudvägar, som Gammelsträng-Hallboviken-Edsta-Moviken samt Björsbo-Järnblästen-Ilsbo. Kör med försiktighet. Vägkanterna är lösa och vissa fortfarande skadade. Vi kommer inte att laga alla dessa under kommande vecka, eftersom vi nu inväntar besiktning av Open Infra och förhoppningsvis Läs mer…

Hej medlemmar

Det tycks aldrig ta slut detta oväder. Efter dagens stora skyfall har vi tvingats stänga delar av Norrdellsvägen igen! Det är åter avströmmat vid Fjälgatan och omöjligt att passera. Svårt att säga när detta kan åtgärdas. Det är översvämmat vid Tannavallen och omöjligt att passera. Möjligtvis dämpar det sig under morgondagen. Det är lite översvämmat Läs mer…

Norrdellsvägen åter öppen för trafik den 8 augusti

Nu är Norrdellsvägens huvudvägar åter öppna åt alla håll. Med det avses mot Moviken, mot Edsta, mot Gammelsträng och över Järnblästen mot Ilsbo. Även det sista stora hindret, den stora trumman i Björsbo går nu att passera. Våra entreprenörer har gjort ett stort arbete med långa arbetsdagar, vilket vi får tacka dem för. Trots att Läs mer…

Otroligt mycket skador längs Norrdellsvägen

Nu vill det till att ni medlemmar har stort tålamod, för det är otroligt mycket skador, av ett format man aldrig kunnat tänka sig. Det kommer att ta tid att åtgärda och det kommer att bli dyrt. Klockan 22 den 7 augusti, är vägen helt avskuren vid Tannavallen väster Tannakorset, samt vid Björsbobäcken och Fjällgatan. Läs mer…

Fiberdragning

I slutet av förra veckan började Open Infra att lägga fiber inom Norrdellsvägens område. Det är två grupper entreprenörer med två-tre grävmaskiner vardera, som gör dragningen längs våra vägar och omgivningar, samt ytterligare en entreprenör, som har ansvaret för att dra in till tomterna och husen. Detta påverkar naturligtvis trafiken, men vi får visa dessa aktörer Läs mer…

Norrdellsvägarna stängs för tung trafik fr.o.m 8 maj

Vi stänger vägarna för tung trafik, över 4 ton, från idag den 8 maj och ca en månad framåt. Detta på grund av tjällossning. Orsaken till att vi stänger så sent detta år, är för att vi inte haft någon omfattande tung trafik de senaste veckorna och för att många av de högre belägna skogsbilvägarna Läs mer…