Årsstämma 2021

Måndagen den 9 augusti klockan 18:00 är det dags för årsstämma för Norrdellsvägarnas SFF. Plats är Norrbo Folkets Hus. På grund av coronaläget tänker vi på att hålla avstånd och ingen fika kommer att serveras. Kallelse, fullmakt, debiteringslängd och dagordning finns under menyn ”Arkiv”. Om du glömt lösenordet kan du kontakta Reinor Andersson eller Bo Läs mer…

Vägstatus och åtgärder

Nu behöver vi regn för att kunna åtgärda vägarna, men vi har dålig kontakt med våra vädergudar! Vi har väntat på regn i nästan två veckor för att kunna hyvla och salta, men tyvärr så verkar det inte komma något regn förrän tidigast onsdag-torsdag nästa vecka. Om inte regnet kommer nästa vecka, måste vi börja Läs mer…

Norrdellsvägarna är från den 20 maj åter öppna för tung trafik

På torsdag den 20 maj öppnar vi vägarna efter tjälavstängningen. Men observera att det endast gäller ”huvudvägarna” Moviken-Hallboviken-Edsta och Hallboviken-Gammelsträng. När det gäller ”skogsbilsvägarna” är bärigheten fortsatt dålig och vi vill därför att alla skogstransporter väntar ytterligare 14 dagar innan dessa upptas. Tack för allt hänsynstagande under den stängda perioden.           Läs mer…

Årstämma 2020

Tisdagen den 18 augusti klockan 18:00 är det dags för årsstämma för Norrdellsvägarnas SFF. Plats är Norrbo Folkets Hus. Handlingar som föreslagen budget och debiteringslängd finns hos Bo Westrin 070-5774862, samt Reinor Andersson 070-6465717. Kallelse, fullmakt och dagordning finns under menyn ”Arkiv”. Välkomna!                

Vägnätet öppet för tung trafik fr.o.m. 15 maj

På torsdag den 14 maj har det gått en månad sedan vi stängde vägarna för tung trafik, men på fredag den 15 maj öppnar vi vägarna igen. Det finns dock partier med tjälskador kvar och vi vädjar därför om försiktighet där ni ser att det bubblar i vägbanan. Sträckan Fjällgatan – Funnervallen – Hästås kommer Läs mer…