Plogkanter och ishyvling!

Efter de stora snömassorna som kom förra veckan har vi nu de högsta plogkanterna på många år. Vackert och spännande, men med svår framkomlighet. Dessutom är mycket snö fasttryckt i själva vägbanan så att det kan ha blivit djupa spår mot plogkanterna.
Vår entreprenör Perssons Åkeri har fått motorhaveri på sin väghyvel och har blivit stående några dagar. Förhoppningsvis är man igång på tisdag till veckan och då kommer man att spänna plogkanter i tvåskift och därefter ishyvling vi vägbanorna. Om det flyter på bra bör det vara klart under kommande vecka.
Samtidigt vet jag att entreprenören måste prioritera vissa vägar framför andra. Så vi får ha lite tålamod.
Hälsningar
Reinor Andersson