Norrdellsvägarna stängs för tung trafik över 4 ton fr.o.m. den 15 april

Vi stänger vägarna för tung trafik över 4 ton från den 15 april och ca en månad framåt.

Orsaken är den snabba uppvärmningen på grund av plusgrader dygnet runt framöver.

Sopbilen har som vanligt dispens att köra ordinarie turer.