Protokoll från extra årsstämma

Nu finns protokollet från den extra årsstämman 2023-10-23 att tillgå om du loggar in under menyvalet ”Arkiv”.