Norrdellsvägen åter öppen för trafik den 8 augusti

Nu är Norrdellsvägens huvudvägar åter öppna åt alla håll.

Med det avses mot Moviken, mot Edsta, mot Gammelsträng och över Järnblästen mot Ilsbo.

Även det sista stora hindret, den stora trumman i Björsbo går nu att passera.

Våra entreprenörer har gjort ett stort arbete med långa arbetsdagar, vilket vi får tacka dem för.

Trots att huvudvägarna nu är öppna, så måste ni köra med stor försiktighet, då flera arbeten fortsätter med diverse lagningar, trumbyten, m.m. Dessutom är många vägkanter fortfarande mycket svaga.

När det gäller alla skogsbilvägar inom vår båtnad, så har vi inte besiktigat dem än, men jag har fått flera rapporter om att det finns stora skador även längs dessa.

Så undvik alla skogsbilvägar tills vidare.

Tack alla medlemmar och trafikanter för visad hänsyn och stort tålamod.