Kallelse till extra årsstämma 2023

Kallelse till extra årsstämma 2023 sker på grund av naturkatastrofen Hans. Styrelsen kommer att informera om efterföljande åtgärder och beslut om extra utdebitering.

Plats och tid: Norrbo Folkets Hus den 23 oktober kl. 18:00

Kallelse, dagordning, redovisning av åtgärder och debiteringslängd finns att tillgå om du loggar in under ”Arkiv” i menyn.

Tänk på att ha fullmakt med, som finns bifogad i kallelsen, om du företräder någon annan som ej kan delta.

Välkomna!