Hej medlemmar

Det tycks aldrig ta slut detta oväder.

Efter dagens stora skyfall har vi tvingats stänga delar av Norrdellsvägen igen!

Det är åter avströmmat vid Fjälgatan och omöjligt att passera. Svårt att säga när detta kan åtgärdas.

Det är översvämmat vid Tannavallen och omöjligt att passera. Möjligtvis dämpar det sig under morgondagen.

Det är lite översvämmat vid Hallboviken, men där går det att passera med försiktighet.

Från Björsboholmarna kan man åka mot Moviken, men det kan var några mindre översvämningar, som går att passera med försiktighet.

Håll ut, det blir bättre framöver…