Årsstämma 2024 – 15 april kl.18:00

Välkommen till årsstämma med Norrdellsvägarnas SFF-2. Plats och tid: Norrbo Folkets Hus, måndag den 15 april klockan 18:00. Under menyn ”Arkiv” finns kallelse, dagordning, debiteringslängd och årssammanställning & förvaltningsberättelse att ladda ner. Handlingar finns även att tillgå hos Reinor Andersson och Bo Westrin. Kontaktuppgifter finns under menyn ”Kontakt”.