Avstängda vägar

Det har snart gått två veckor sen Hans hälsade på oss i några dagar med stor förödelse. Vi har fortfarande mycket att åtgärda, som exv. förstärkning av vägkanter, återfyllning och rensning kring trummor, grusning av vägbanorna med slitlager som spolats bort, m.m.. De entreprenörer som lägger fiber i vårt område måste återlägga de sträckor som Läs mer…

Åtgärdade vägar

Äntligen är nu även Fjälgatan lagad för andra gången denna vecka. Detta innebär att det är öppet att trafikera alla huvudvägar, som Gammelsträng-Hallboviken-Edsta-Moviken samt Björsbo-Järnblästen-Ilsbo. Kör med försiktighet. Vägkanterna är lösa och vissa fortfarande skadade. Vi kommer inte att laga alla dessa under kommande vecka, eftersom vi nu inväntar besiktning av Open Infra och förhoppningsvis Läs mer…

Hej medlemmar

Det tycks aldrig ta slut detta oväder. Efter dagens stora skyfall har vi tvingats stänga delar av Norrdellsvägen igen! Det är åter avströmmat vid Fjälgatan och omöjligt att passera. Svårt att säga när detta kan åtgärdas. Det är översvämmat vid Tannavallen och omöjligt att passera. Möjligtvis dämpar det sig under morgondagen. Det är lite översvämmat Läs mer…

Norrdellsvägen åter öppen för trafik den 8 augusti

Nu är Norrdellsvägens huvudvägar åter öppna åt alla håll. Med det avses mot Moviken, mot Edsta, mot Gammelsträng och över Järnblästen mot Ilsbo. Även det sista stora hindret, den stora trumman i Björsbo går nu att passera. Våra entreprenörer har gjort ett stort arbete med långa arbetsdagar, vilket vi får tacka dem för. Trots att Läs mer…

Otroligt mycket skador längs Norrdellsvägen

Nu vill det till att ni medlemmar har stort tålamod, för det är otroligt mycket skador, av ett format man aldrig kunnat tänka sig. Det kommer att ta tid att åtgärda och det kommer att bli dyrt. Klockan 22 den 7 augusti, är vägen helt avskuren vid Tannavallen väster Tannakorset, samt vid Björsbobäcken och Fjällgatan. Läs mer…