Otroligt mycket skador längs Norrdellsvägen

Nu vill det till att ni medlemmar har stort tålamod, för det är otroligt mycket skador, av ett format man aldrig kunnat tänka sig.

Det kommer att ta tid att åtgärda och det kommer att bli dyrt.

Klockan 22 den 7 augusti, är vägen helt avskuren vid Tannavallen väster Tannakorset, samt vid Björsbobäcken och Fjällgatan.

Vi har under kvällen den 7 augusti lagat sönderströmningar vid Föneboslingan och Hallboviken. Den 8 augusti fortsätter vi med att byta en trumma öster Ora och vid Hallboviken förstärker vi vägkanterna, för att så småningom kunna komma fram med grus till övriga platser.

Vi försöker att öppna vägen både från Moviken och Gammelsträng med två olika grupper av entreprenörer. Antagligen får vägen mot Tannavallen och Edsta vänta lite till.

Många lagningar kan komma att bli tillfälliga, som vi möjligtvis får åtgärda längre fram.

Det går att med försiktighet komma över Orabäcken mot Fönebo och det går att komma fram med försiktighet mot Gammelsträng.

Men kolla för säkerhets skull noga var ni kör.