Fiberdragning

I slutet av förra veckan började Open Infra att lägga fiber inom Norrdellsvägens område. Det är två grupper entreprenörer med två-tre grävmaskiner vardera, som gör dragningen längs våra vägar och omgivningar, samt ytterligare en entreprenör, som har ansvaret för att dra in till tomterna och husen. Detta påverkar naturligtvis trafiken, men vi får visa dessa aktörer hänsyn, så att det funkar för alla parter.