Årsstämma 2023 Norrdellsvägarnas SFF-2

Måndagen den 17 april klockan 18:00 är det dags för årsstämma för Norrdellsvägarnas SFF-2. Plats är Norrbo Folkets Hus.

Kallelse, dagordning, fullmakt, debiteringslängd och förvaltningsberättelse finns under menyn ”Arkiv”. Om du glömt lösenordet kan du kontakta Reinor Andersson eller Bo Westrin, kontaktuppgifter finns under menyvalet ”Kontakter”.

Observera att fullmakter ska medtagas om inte alla delägare för aktuell fastighet kan delta. Samma gäller även för den som önskar få sin fastighet företrädd av någon annan. Deltagande medlem får företräda sin och ytterligare en fastighet.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!