Byte av vägtrummor utfört

På fredagen den 4 november byttes två vägtrummor längs Norrdellsvägen. En trumma mellan Ora och Brunkänge och en trumma vid Fönebo restaurang.