Vattning, hyvling och saltning av vägsträckan Hallboviken-Edsta


Grusningen mellan Hallboviken och Edsta är genomförd sen en dryg vecka tillbaka. Det är grusat med både bergskross och stenmjöl, för att vi förhoppningsvis skall kunna binda ihop vägbanan och slippa de ständigt återkommande ”tvättbrädorna”. Efter detta har vi väntat på regn för att kunna hyvla och salta, men tyvärr så verkar det inte komma något regn inom de närmaste tio dagarna och det dammar otroligt. Därför har vi nu beslutat att vattna denna sträcka med början i morgon, måndag eftermiddag, med hyvling direkt efter och sedan saltning på tisdag morgon.
Vi hoppas att det kommer att fungera bra. Sedan får vi se hur vi gör med andra vägsträckor, men de dammar inte lika mycket och är inte i lika stort behov av saltning ännu. Informera gärna era grannar om att lämna sin mailadress till oss så att dom kan få info.