Norrdellsvägarna är från den 20 maj åter öppna för tung trafik

På torsdag den 20 maj öppnar vi vägarna efter tjälavstängningen. Men observera att det endast gäller ”huvudvägarna” Moviken-Hallboviken-Edsta och Hallboviken-Gammelsträng. När det gäller ”skogsbilsvägarna” är bärigheten fortsatt dålig och vi vill därför att alla skogstransporter väntar ytterligare 14 dagar innan dessa upptas. Tack för allt hänsynstagande under den stängda perioden.           Läs mer…