Norrdellsvägarna är från den 20 maj åter öppna för tung trafik


På torsdag den 20 maj öppnar vi vägarna efter tjälavstängningen. Men observera att det endast gäller ”huvudvägarna” Moviken-Hallboviken-Edsta och Hallboviken-Gammelsträng. När det gäller ”skogsbilsvägarna” är bärigheten fortsatt dålig och vi vill därför att alla skogstransporter väntar ytterligare 14 dagar innan dessa upptas.

Tack för allt hänsynstagande under den stängda perioden.