Avverkning vid Hallboviken

Holmen Skog kommer att utföra en avverkning i närheten av Hudiksvalls kommuns vattentäkt vid Hallboviken. På grund av de restriktioner som finns inom vattentäkter, så väljer man att tanka och serva avverkningsmaskinerna utanför vattentäkten. Detta innebär i det aktuella fallet att man nu måste köra med maskinerna längs vår väg mellan avverkningsplatsen nära Hallboviken och den tillfälliga tank- och serviceplatsen ovanför det vi kallar ”Kalkberget” en dryg kilometer mot Finnberg. Det blir olägenheter längs vägen i form av spårbildning efter band och kedjor och det kan även bli trångt vid möten med maskinerna. Transporterna kommer att ske fram och åter ungefär en gång om dagen, med början i morgon och det kommer att pågå i ca tre veckor, med vissa uppehåll vid maskinbyten.Holmen har lovat att hålla vägen i farbart skick för att göra ”intrånget” så friktionsfritt som möjligt för normal trafik. Ni som får detta mail får gärna informera andra i er tur. Tipsa gärna medlemmar, som inte får mailet att lämna mailadress till info@norrdellsvagarna.se eller till reinor.andersson@live.com Vi lämnar inte ut mailadresserna vidare utan rättar oss efter GDPR-lagen.
Hälsningar
Reinor Andersson