Årsstämma 2019

Tisdagen den 2 april klockan 18:00 är det dags för årsstämma för Norrdellsvägarnas SFF.

Plats är Norrbo Folkets Hus.

Handlingar som föreslagen budget och debiteringslängd finns hos Bo Westrin 070-5774862, samt Reinor Andersson 070-6465717.

Kallelse, fullmakt och dagordning finns under menyn ”Arkiv”.

Välkomna!