Kallelse till årsstämma 2018 för Norrdellsvägarnas SFF

Härmed kallas du till årsstämma 2018 för Norrdellsvägarnas SFF tisdagen den 3 april kl 18:30 på Norrbo Folkets Hus. Handlingar berörande stämman har tidigare skickats via e-post och finns även på vår hemsida www.norrdellsvagarna.se under menyvalet ”Arkiv”. Vi har inte lagt ut förslag till debiteringslängd på hemsidan, då den består av många A4 sidor. Men den finns tillgänglig Läs mer…

Norrdellsvägarnas SFF – Årsstämma 2018

  NORRDELLSVÄGARNAS SFF ÅRSSTÄMMA TISDAG 3 APRIL KL. 18.30 NORRBO FOLKETS HUS OBS! GLÖM INTE FULLMAKTER www.norrdellsvagarna.se Ärenden enligt stadgarna Handlingar tillgängliga hos: Reinor Andersson 070–6465717 Bo Westrin 070–5774862 Fullmakt finns att skriva ut här: Fullmakt årsstämma 2018