Miniavgift

För kännedom vill vi informera om att vi tillämpar en miniavgift på på 250 kr avseende utdebiteringen från debiteringslängden.