Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017 med Norrdellsvägarnas SFF-2 på Norrbo Folkets Hus, måndag den 27 mars klockan 19:00. Ärenden enligt stadgarna. Vi bjuder på kaffe med dopp. Handlingar finns att tillgå på vår hemsida www.norrdellsvagarna.se(under menyvalet arkiv) samt hos: Bo Westrin, tel. 070-577 48 62 Reinor Andersson, tel. 070-646 57 17 Glöm inte att ta med Läs mer…