Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017 med Norrdellsvägarnas SFF-2
på Norrbo Folkets Hus, måndag den 27 mars klockan 19:00.
Ärenden enligt stadgarna. Vi bjuder på kaffe med dopp.

Handlingar finns att tillgå på vår hemsida www.norrdellsvagarna.se(under menyvalet arkiv) samt hos:

Bo Westrin, tel. 070-577 48 62
Reinor Andersson, tel. 070-646 57 17

Glöm inte att ta med fullmakt om du inte är 100 % ägare.
Kan inte alla delägare i en fastighet delta, måste den som deltar ha med fullmakt för samtliga övriga delägare.

Samma gäller även för den som önskar få sin fastighet företrädd av någon annan.

Deltagande medlem får företräda sin och ytterligare en fastighet.

Hälsningar

Reinor

————————————————————————————-