Hyveldikning och trumbyten

Hyveldikning kommer att utföras mellan Moviken och Fönebo, ca 4 km, denna vecka med början måndag 5 september. Det innebär att väghyvel, lastmaskin, grusbil och uppdikat material kommer att begränsa framkomligheten tidvis.

Byte av två trummor kommer att göras i mitten av veckan på sträckan mellan Gammelsträng och Hallboviken. Då kommer den sträckan att vara helt avstängd under arbetet, det arbetet bör klaras på en dag.

Vi kommer att sätta upp skyltar vid respektive infart till sträckan, när arbetet pågår. Buskröjning kommer att utföras under september-oktober på de vägsträckor där behov föreligger.

Överseende önskas från er trafikanter och ni får gärna informera bekanta som trafikerar våra vägar.