Torra vägavsnitt – ”tvättbrädor”

Det är en fantastisk vår vi har, om man nu gillar sol och varmt väder.

Våra vägar har torkat upp bra efter tjällossningen, men just nu har vi stort behov av regn för att kunna hyvla alla ”tvättbrädor”, som uppstår på torra vägavsnitt. Värst är det som vanligt borta på Tannaheden- Edsta.

Som ni medlemmar redan vet, så har vi på just avsnittet Tannaheden – Edsta provat flera olika sätt att stävja dessa ”tvättbrädor”. Vi har grusat med extra fet pinnmokross och vi har även grusat med stenmjöl, allt för att försöka få till en fetare blandning med mycket finmaterial, som håller kvar fukten längre.

Förutom grusning, så saltar vi varje barmarkssäsong och detta kommer att ske under juni månad, även detta i samband med regn. Som ni vet har vi behövt vattna ibland i samband med hyvling, vid särskilt torrt väderläge, men det medför mer än dubbel kostnad mot om vi kan hyvla vid regn.

När det gäller saltning får vi inte lägga på mer än 1500 kg/kilometer och säsong, på grund av vattentäkten Hallboviken – Edsta, vilket naturligtvis begränsar oss i det avseendet.

Att vara väghållare är att ha goda kontakter med vädergudarna och medlemmar med tålamod.