Nu öppnas Norrdellsvägarna för tung trafik

Äntligen kan vi öppna Norrdellsvägarna för tung trafik. Tyko Johansson (vägfogden) och undertecknad besiktigade alla vägavsnitt i måndags och det har torkat upp bra efter tjällossningen. På vissa avsnitt börjar det bli för torrt och dammet yr omkring mer och mer. Nu vill vi ha regn, så att vi kan hyvla och dammbinda huvudvägarna och antagligen så kommer det i morgon fredag. Håll tummarna för detta.

Tyvärr har skogen i omgivningarna drabbats av mycket snöbrott och flera skogsbilvägar har träd liggande över vägbanan, som i vissa fall förhindrar eller begränsar framkomligheten. Men det är fritt fram längs samtliga genomfartsvägar och även till samtliga vallstugeområden. De vägar som är drabbade kommer att ”hyggesrensas” så fort vi har möjlighet.
Informera gärna andra som kör tunga transporter.
Hälsningar
Reinor Andersson