Sommarens upprustningar av Norrdellsvägarna

Just nu pågår sommarens stora upprustning av valda delar av Norrdellsvägarna.
Det är hyveldikning, grusning, samt vissa trumbyten som är den viktigaste åtgärden.
Vi vet att detta är åtgärder, som i vissa fall kan förhindra och försena övrig trafik, men vi hoppas att ni har överseende och visar våra entreprenörer och varandra hänsyn.
De åtgärder vi gör denna sommar är hyveldikning längs följande följande avsnitt:
– Örantjärn ner förbi Finnsjön fram till Granåskorsningen, ca 3 km, kostnad ca 110 tkr.
– Strax söder Överbovallen ner till Fröllandskorset, 2,5 km, kostnad ca 90 tkr.
– Tannakorset västerut förbi Tannavallen mot stora vattenledningen, ca 2 km, kostnad ca 70 tkr.
– Björsbo upp mot Sandmyren, 2 km, kostnad 70 tkr.
– Matsbo (väster Strömbacka) mot Högflasken, ca 2,7 km, kostnad 100 tkr, där Holmen Skog bidrar med halva kostnaden.
– På försommaren grusade vi upp sträckan Råsjö förbi Lintjärn till Fröllandskorset, ca 2 km. Detta för att  äntligen försöka få bukt med det förhatliga tvättbrädes underlaget, som uppkommit varje sommar. Vi har grusat med en fet pinnmokross, ca 8 cm tjockt till en kostnad av 150 tkr. Och hittills har det hållit hela sommaren. Håll tummarna för kommande somrar!
– Strax kommer vi att byta en större trumma nedanför Filippas i Hallbo, därför att den gamla har börjat ge vika. Kostnad ca 17 tkr.
På alla dessa kostnader tillkommer moms, så ovan nämnda åtgärder tar halva vår årsbudget.
Utöver detta, så är det bara vanligt vägunderhåll med hyvling, saltning, plogning, vintersandning, buskröjning, m.m., som återstår…
Ha en fortsatt bra sommar på vägarna!
Hälsningar
Reinor Andersson