Väginformation

Nu tycker vi att tjälen har släppt och vi har idag tagit ner 4 tons begränsningsskyltarna. Tack för att ni visat hänsyn och haft tålamod med nedsättningen.
Vi har nyligen kört på ett tjockt lager extra fet pinnmokross mellan Råsjö och Överbokorset, för att förhoppningsvis äntligen bli fri från tvättbrädessymptomen vid Lintjärnsområdet. Vi har även hyvlat och saltat huvudvägarna.