Protokoll från årsstämman 2022

Nu finns protokoll från årsstämman 2022 att ta del av. Protokollet finns tillgängligt om du loggar in under menyvalet ”Arkiv”.