Protokoll från årsstämman 2020


Nu finns protokoll från årsstämman 2020 tillgängligt under menyvalet ”Arkiv”.