Vägnätet öppet för tung trafik fr.o.m. 15 maj

På torsdag den 14 maj har det gått en månad sedan vi stängde vägarna för tung trafik, men på fredag den 15 maj öppnar vi vägarna igen.

Det finns dock partier med tjälskador kvar och vi vädjar därför om försiktighet där ni ser att det bubblar i vägbanan.

Sträckan Fjällgatan – Funnervallen – Hästås kommer att vara stängd för tung trafik i ytterligare två veckor, fram till Pingsthelgen.

Tack för allt hänsynstagande under den stängda perioden.