Senarelagd årsstämma 2020

Hej medlemmar i Norrdellsvägarnas SFF.

Vi i styrelsen har förberett allt för att hålla årsstämma.

Men med hänsyn till rådande omständigheter kring Coronaviruset, så följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och avvaktar tills vidare, för att invänta ett lämpligare tillfälle ur smittosynpunkt. Förhoppningsvis kommer det att bli bättre tider om inte alltför lång tid.