Norrdellsvägarna stängda för tunga fordon fr.o.m. 23 april

Från och med tisdag den 23 april stänger vi Norrdellsvägarna, på grund av tjällossning, för fordon upp till 4 ton. Stängningen beräknas till en månad framåt, men kan eventuellt förlängas.

Informera gärna alla som kör tunga transporter.
PS: vi släpper fram sopbilarna och ev. räddningsfordon.