Fortsatt avstängt vägnät för fordon över 4 ton

Vi har beslutat att hålla våra vägar avstängda för tung trafik på grund av tjällossningen i ytterligare 14 dagar.
Det innebär att fordon över 4 ton inte tillåts köra, som det nu är fram till och med 14 maj.
Vi har flera partier i skuggiga lägen, som tyvärr inte släppt tjälen helt.