Norrdellsvägarna är från den 20 maj åter öppna för tung trafik

På torsdag den 20 maj öppnar vi vägarna efter tjälavstängningen. Men observera att det endast gäller ”huvudvägarna” Moviken-Hallboviken-Edsta och Hallboviken-Gammelsträng. När det gäller ”skogsbilsvägarna” är bärigheten fortsatt dålig och vi vill därför att alla skogstransporter väntar ytterligare 14 dagar innan dessa upptas. Tack för allt hänsynstagande under den stängda perioden.           Läs mer…

Årstämma 2020

Tisdagen den 18 augusti klockan 18:00 är det dags för årsstämma för Norrdellsvägarnas SFF. Plats är Norrbo Folkets Hus. Handlingar som föreslagen budget och debiteringslängd finns hos Bo Westrin 070-5774862, samt Reinor Andersson 070-6465717. Kallelse, fullmakt och dagordning finns under menyn ”Arkiv”. Välkomna!                

Vägnätet öppet för tung trafik fr.o.m. 15 maj

På torsdag den 14 maj har det gått en månad sedan vi stängde vägarna för tung trafik, men på fredag den 15 maj öppnar vi vägarna igen. Det finns dock partier med tjälskador kvar och vi vädjar därför om försiktighet där ni ser att det bubblar i vägbanan. Sträckan Fjällgatan – Funnervallen – Hästås kommer Läs mer…

Senarelagd årsstämma 2020

Hej medlemmar i Norrdellsvägarnas SFF. Vi i styrelsen har förberett allt för att hålla årsstämma. Men med hänsyn till rådande omständigheter kring Coronaviruset, så följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och avvaktar tills vidare, för att invänta ett lämpligare tillfälle ur smittosynpunkt. Förhoppningsvis kommer det att bli bättre tider om inte alltför lång tid.       Läs mer…

Norrdellsvägarna åter öppna för tung trafik

I morgon den 23 maj öppnar vi Norrdellsvägarna för tung trafik igen efter att ha haft tjälavstängt i en månad. I motsats till tidigare år har vi klarat oss med att ha endast en månads avstängning, eftersom vägarna torkat upp fortare än vad som brukar ske.  Vi tackar alla som haft tålamodet att ta hänsyn Läs mer…