Årstämma 2020

Tisdagen den 18 augusti klockan 18:00 är det dags för årsstämma för Norrdellsvägarnas SFF. Plats är Norrbo Folkets Hus. Handlingar som föreslagen budget och debiteringslängd finns hos Bo Westrin 070-5774862, samt Reinor Andersson 070-6465717. Kallelse, fullmakt och dagordning finns under menyn ”Arkiv”. Välkomna!                

Vägnätet öppet för tung trafik fr.o.m. 15 maj

På torsdag den 14 maj har det gått en månad sedan vi stängde vägarna för tung trafik, men på fredag den 15 maj öppnar vi vägarna igen. Det finns dock partier med tjälskador kvar och vi vädjar därför om försiktighet där ni ser att det bubblar i vägbanan. Sträckan Fjällgatan – Funnervallen – Hästås kommer Läs mer…

Senarelagd årsstämma 2020

Hej medlemmar i Norrdellsvägarnas SFF. Vi i styrelsen har förberett allt för att hålla årsstämma. Men med hänsyn till rådande omständigheter kring Coronaviruset, så följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och avvaktar tills vidare, för att invänta ett lämpligare tillfälle ur smittosynpunkt. Förhoppningsvis kommer det att bli bättre tider om inte alltför lång tid.       Läs mer…